Talentholdet 2023/2024

Et nyt udviklingstiltag har de sidste par måneder været under udarbejdelse, hvilket betyder er der fra sæson 2023/2024 oprettes en talentudviklingsaktivitet kaldet ”Talentholdet” for aldersgruppen 15-19 år (2009-2005).

 

På forbundsniveau er målet med talentholdet at udbyde en talentudviklingsaktivitet for målgruppen 15-19 år (2009-2005), og herigennem forberede udøverne sportsligt og personligt til at blive landsholdsudøvere på seniorniveau.

Overgangen fra klubhold til landshold kan for nogle opleves overvældende, og derfor indfører vi nu et hold for udøvere, der har ambition om at komme på et af DAFFs to cheerleadinglandshold, og som ønsker at arbejde ambitiøst frem mod det.

 

Hvordan kommer du på talentholdet?

Udøvere til talentholdet bliver udtaget ved en try-out. Holdet mødes 4 weekender på en sæson, hvor der arbejdes med level 5 og 6 skills, og hvor udøverne samtidig får indblik i, hvad det kræver at være på DAFFs landshold. Målet med talentholdet er ikke at lave en færdig rutine og tage til konkurrence, men at arbejde med udøvernes udvikling og sportslige progression i det tempo, der giver mening. 

 

Krav til try-out

  • Du er født i årgangene 2009-2005
  • Du er til daglig aktiv på et klubhold
  • Du kan deltage i try-out og de 4 træningsweekender
  • Du har ønske om på sigt at komme på et af DAFFs landshold
  • Du er klar til at prioritere og arbejde målrettet med din egen udvikling
  • Du kan indgå i et team og er villig til at gøre en indsat sportsligt såvel som praktisk

 

Forventninger til udøverne

  • Udøvere på talentholdet er udøvere som har ambitioner om landsholdet og vil arbejde målrettet for at nå dertil
  • Udøveren er samtidig en teamplayer som udover sin egen udvikling vil bidrage til sine holdkammeraters udvikling
  • Udøvere på talentholdet er udøvere der til daglig er en god rollemodel både i og udenfor klubben og udviser god sportmanship

 

Try-out

Try-out afholdes lørdag d. 30. september i Odense Sportscentrum, Thorlundsvej 2B, 5000 Odense. For at kunne deltage i try-out, skal administrationen have modtaget en anbefaling fra udøverens træner, som vil indeholde en række parametre, trænerne skal vurdere udøverne på.

Denne anbefaling inddrages i vurderingen af udøverne, da talentholdet skal arbejde med udøvere, der har potentiale til at blive landsholdsudøver på sigt. Det er derfor vigtigt for os at have indblik i hvordan udøveren er i den daglige træning.

Skabelonen til anbefaling sendes ud sammen med tilmeldingslink i uge 33. Anbefalingen skal ske direkte til DAFFs administration, og vil ikke være en udøveren får indsigt i.

 

Træningstider

Hvad?

Hvornår?

Try-out

Lørdag d. 30. september

Træning 1

D. 28.-29. oktober

Træning 2

D. 25.-26. november

Træning 3

D. 3.-4. februar

Træning 4

D. 6.-7. april

 

 

Økonomi

Egenbetalingen på talentholdet vil ligge imellem 2.500-3.000 kr. for en sæson. Dette dækker over en holdtrøje, halleje, forplejning, aktiviteter og træning.  

 

Infomøde

Da dette er et nyt hold, holder vi et online infomøde målrettet udøvere og forældre, hvor vi vil fortælle om holdet. Mødet vil blive afholdt søndag d. 13. august fra kl. 19-20, hvor både trænere og udviklingskonsulent fra DAFF, Malene Kolmos, vil være til stede. Tilmelding til mødet skal ske på følgende link:  https://daff.nemtilmeld.dk/886/. Mødelink vil blive udsendt på dagen.

 

 Trænerne for talentholdet

Frederikke Stage og Marie Sveigaard Jensen vil sammen stå med det overordnede ansvar for holdet. Ønsker du er vide lidt mere om trænerne, kan du læse mere i denne nyhed, https://www.daff.dk/traenerteam-for-talentholdet-20232024-er-fundet/

Trænerteamet vil i samarbejde med trænerteamet for landsholdet arbejde for at udvikle ambitiøse udøvere, og skabe den røde tråd fra talenthold til landshold.

 

 FAQ

Kan en udøver der går på seniorhold i egen klub også gå på talentholdet?

På talentholdet er der kun krav til, at udøverne er indenfor alderen 15-19 år (2009-2005). Idet der er overlappende årgange i alderskategorierne, kan en seniorudøver godt gå på talentholdet.

 

Kan man komme på landsholdet, hvis man går på et juniorhold, men har været forbi talentholdet?

Man kan godt være udøver på landsholdet selvom man går på et juniorhold, så længe man lever op til alderskravene for landsholdet.

 

Er man selvskrevet en plads på landsholdet i fremtiden, hvis man har været på talenthold? 

Man er ikke sikret en plads på landsholdet, når man har været på talentholdet, og man skal deltage i en try-out på lige vilkår med udøvere, der ikke har været på talentholdet. På talentholdet vil man arbejde med at forberede sig til at komme på landsholdet både sportsligt og personligt, hvilket muligvis kan være en fordel.

 

Skal man have været på talentholdet for at kunne komme på landsholdet?

Der er ikke krav om, at man skal have været på talentholdet for at man kan blive udtaget til et af landsholdene.

 

Skal man søge landshold, hvis man har været på talentholdet? 

 Der er en forventning om, at når man søger til talentholdet, er det fordi man har en drøm og ambition om at komme på landsholdet. Der kan opstå forhindringer, som gør at udøveren ikke har mulighed for at søge landshold, men det skal være udøverens ønske på sigt.