Q&A

Hvor afholdes konkurrencen?

Det er blevet muligt at afholde den fysiske del af konkurrencen i både Øst og Vest, så vi kan minimere mængden af transport. 

Det er blevet muligt at afholde den fysiske del af konkurrencen i både Øst og Vest, så vi kan minimere mængden af transport. 

I Vest er Royal Cheer Aalborg værter ved konkurrencen d. 5. december i Nørresundby Idrætscenter i Nørresundby.

I Øst er Rockets Cheerleaders værter ved konkurrence d. 4.-6. december i Rocketshallen i Rødovre. 

Hvordan bygges dagene op? 

Dagen inddeles i slots af ca. 1 times varighed. I hvert slot vil to hold fra samme klub konkurrere. Hvert hold vil have gulvet i 20-30 min. som skal indeholde opvarmning, gennemgang af rutine og den endelige rutine som vil blive optaget. De endelige tidsintervaller vil offentliggøres med tidsplanen. 

Antallet af tilmeldte hold vil være med til at afgøre weekendens længde.   

Hvordan sammensættes holdene i de forskellige slots? 

For at undgå øget smitterisiko sammensættes holdene fra samme klub. Der er dermed stor sandsynlighed for, at et PeeWee hold og et Junior hold viser deres rutine i samme slot.  

Hvad er mulighederne for omklædning? 

Der er ikke mulighed for omklædning på de to lokationer og det forventes derfor at udøverne kommer omklædte og er klar til at gå på gulvet. Udøverne kan tage en træningsdragt udover uniformen. 

Hvordan foregår skiftet mellem hvert slot? 

Der er afsat tid imellem hvert slot til at tilskuere og udøvere kan forlade hallen og en ny gruppe kan komme ind. Samtidig er der afsat tid til rengøring imellem hvert slot så hygiejnen er i orden. Der vil også være sprit i hallerne. Sørg for at komme så tæt på start som muligt. I denne konkurrence er det ikke en fordel at komme i god tid, da der kan blive en del ventetid udenfor. 

Hvordan foregår selve bedømmelsen? 

Alle rutiner optages og sendes til en gruppe dommere som bruger den efterfølgende uge på at give point. Grundet corona er det besluttet at lave et begrænset scoresheet, hvor ”Cheer” og ”Pyramider” er undladt. Fjernelsen af ”Cheer” sker for at undgå råb og spyt i lokalet. ”Pyramider” er undladt da mange hold har været udfordret på fremmøde grundet corona. Da mange udøvere er involveret i pyramider sker der stor rotation blandt udøverne, hvilket også øger risikoen for smitte.  

Hvordan foregår præmieoverrækkelsen?

Opvisningsrækkerne får udleveret diplom og pokal på selve dagen, mens mesterskabsrækkerne og konkurrencerækkerne vil få udleveret pokaler i ugerne efter offentliggørelse af resultaterne. 

Hvem er tilskuerne?

Der vil være et begrænset antal tilskuere til hvert slot. Tilskuerne i de enkelte slots er de to holds familier. Billetsalget åbner d. 23. november og en billet koster 50 kr. Med i billetprisen er et mundbind. 

Det er meget vigtigt, at alle tilskuere holder deres faste plads under de to holds fremvisninger. Der er meget stramme coronaretningslinjer som gør, at denne del SKAL overholdes. Sørg derfor for, at hele familien (også udøvere) har tisset af inden fremmøde, så vi begrænser mængden af trafik inde i hallen. 

Kontakt mellem udøvere og publikummer skal undgås indtil hallen igen forlades. 

Hvornår sendes konkurrencen? 

Konkurrencen sendes i weekenden d. 12.-13. december. 

Hvad med corona og forsamlingsforbuddet på 50? 

Da vi SKAL overholde forsamlingsforbuddet, vil kombinationen af holdene også afhænge af de enkelte holds størrelse. Der skal være ca. 10-12 frivillige som er med til at få det hele til at køre i hallerne. Det samlede antal udøvere og trænere på de to hold skal derfor helst ikke overstige 40. Dette tager vi hensyn til under udarbejdelse af tidsplanen. Publikummer indgår ikke i forsamlingsforbuddet på 50, da de er siddende. Med siddende publikummer må der være totalt 500 til arrangementet eller det antal, der giver mening ift. facilitetens størrelse. På de to lokationer forventes der er kunne være mellem 75-100 tilskuere hvilket svarer til ca. 2 tilskuere pr. udøver.